Elite

kategória pre: elitných prekážkových bežcov

Dobehni a VYHRAJ!

1. miesto: 250 Eur

2. miesto: 100 Eur

3. miesto: 50 Eur

  • Pre viac informácií si prečítajte Propozície a pravidlá.
  • kategória rozdelená pre ženy a mužov zvlášť
  • trať 6+ km, cca. 20 prekážok, s penalizáciou pri nezdolaných prekážkach