Classic

kategória pre: všetkých bežcov, prekážkových bežcov, ale aj začiatočníkov

Víťazi získajú:

1. miesto až 3. miesto:
hodnotné balíčky od sponzorov podujatia

  • Pre viac informácií si prečítajte Propozície a pravidlá.
  • kategória rozdelená pre ženy a mužov zvlášť
  • kategória rozdelená podľa vekových skupín: 19-25r., 26-35r., 36-45r., 46+r.
  • trať 6+ km, cca. 20 prekážok, s penalizáciou pri nezdolaných prekážkach